Behandling av personuppgifter

Vid användning av kontaktformulär samlar Kairos in följande personuppgifter:
Namn
E-post

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Kairos. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Kairos för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Kairos att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss på info@kairostid.nu.