Tack till

Utan vänner är vi ingenting
åstadkommer vi inget
förmår vi intet

 

Privatpersoner…
… som har stöttat och fortsätter att stötta oss ekonomiskt eller med ideellt arbete!

Föreningar, företag och organisationer…
… som har stöttat oss med bidrag, generösa rabatter, arbetstid eller praktiskt stöd i form av t ex lån av lokaler.

Ett hjärta i bark