Det sista trädet
Konstnär Dani Slipicevic

Världens viktigaste berättelse

Kairos betyder ”det gyllene ögonblicket”. Gläntan i tiden när verklig förändring är möjlig. Vi som arbetar med Kairos menar att vi som samhälle står inför ett sådant ögonblick just nu.

Vi vill genom en kollektiv, kreativ och konstnärlig process gestalta en ny stor berättelse om framtiden som kan ge oss något att längta till och jobba för. Vi skapar ett nyskrivet, musikaliskt sagospel för vuxna med plats för dans och rörelse, sång och musik, cirkus, teater, kostym, scenografi och bildkonst. Arbetet är organiserat i olika arbetsgrupper men Kairos sträcker sig också ut i samhället genom breda och djupa samarbeten.

Vi välkomnar alla som kan bidra med erfarenheter, kunskap och kompetens. Kanske vill du stötta oss ekonomiskt eller vara med själv, på ett eller annat av Kairos många hörn?

Det är nu vi har chansen att återknyta till naturen och börja reparera skadorna vi orsakat.

Nu. Inte sedan.